Czytelnia

mgr Łukasz Tkacz

tel. 791 966 000
Umów się online

Trening fizyczny zapobiega osteoporozie

Panujące powszechnie twierdzenie, iż narząd nieużywany zanika sprawdza się również w przypadku kości. Zbyt mała ilość ruchu powoduje wyraźne osłabienie tkanki kostnej.

Z tego tytułu jednym z najważniejszych czynników w profilaktyce osteopozozy jest systematyczna aktywność ruchowa. Jak wykazują badania, ćwiczenia fizyczne zwiększają gęstość mineralną kości u młodych kobiet oraz zmniejszają pomenopauzalną utratę masy kostnej. Umiarkowany, regularny trening fizyczny (ćwiczenia aerobowe i siłowe, jazda na rowerze, gry zespołowe) prowadzony u kobiet w okresie dziesięciu lat między 25 a 35 rokiem życia zmniejsza ryzyko osteoporozy pomenopauzalnej. U osób starszych między 70 a 80 rokiem życia, półgodzinne zajęcia rekreacyjne zmniejszają tempo fizjologicznego ubytku masy kostnej, jaki obserwuje się w tym przedziale wieku. Ponadto, ćwiczenia powodują zwiększenie siły mięśniowej, lepszą stabilizację układu kostno-stawowego oraz zmniejszenie ryzyka doznania upadku. Obecnie, systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne uważane są za podstawowy element profilaktyki osteoprozy, zarówno w populacji 30-latków jak i osób w wieku średnim i podeszłym. Mechanizm korzystnego oddziaływania wysiłku fizycznego na metabolizm tkanki kostnej nie został w pełni wyjaśniony. Wiadomo jednak, że pod wpływem rozciągania przylegających do szkieletu mięśni, następuje wzbudzenie prądów piezoelektrycznych o napięciu rzędu tysięcznych części volta, które stymulują tworzenie nowej tkanki kostnej. Jak wynika z badań, najbardziej efektywną formą ruchu sprzyjającą reakcjom kościotworzenia są krótkotrwałe, energiczne obciążenia (tego typu bodźce mogą być jednak niewskazane w przypadku osteoporotycznie osłabionej kości). Aby wywołać pożądaną reakcję kościotworzenia należy zastosować określony poziom “przeciążania” układu narządu ruchu. Wzmocnieniu ulegają tylko kości bezpośrednio poddane obciążeniu. Zlecając różne rodzaje ćwiczeń, należy uwzględnić ich wpływ na poszczególne odcinki ciała, np. trening mięśnia prostownika grzbietu wpływa na utrzymanie lub poprawę gęstości kości w lędźwiowym odcinku kręgosłupa, trening mięśni dwugłowych i czworogłowych uda wpływa na zwiększenie mineralizacji kości udowej, itd. W profilaktyce osteoporozy należy zatem uwzględniać ćwiczenia równomiernie obciążające cały szkielet kostny. W przypadku osób z osteoporozą, prowadzących głównie siedzący tryb życia należy zalecać wszelkie formy aktywności fizycznej ze względu na ich pozytywny wpływ na ogólną sprawność fizyczną.

autor: dr Dariusz Szukała

źródło: fitdietetyk.pl

Przeczytaj inne porady z tej kategorii

Serce kobiety

Wrze 11, 2014 Dla kobiet , Zdrowie

Kojarzy się z miłością i macierzyństwem. Najpierw oddajemy je mężczyźnie, potem dzieciom. O własnym nie myślimy, przekonane, że serce ma tylko ten, kto je daje. ...

czytaj więcej

Dziedziczenie otyłości

Wrze 11, 2014 Nadwaga , Zdrowie

Pomimo iż rozwój otyłości może mieć uwarunkowania genetyczne, to jednak osoba o takich skłonnościach wcale nie musi być otyła

czytaj więcej
POKAŻ